لوگو

شیرهندلی یا شیر حوضچه 

این شیر انتهای لوله بسته وباعث می‌شود جریان آب را قطع و وصل کند. 
این شیر دارای چدن داکتیل و فشار کاری 6 میباشد. و کاملا راحت باز وبسته می‌شود. 
قیمت پایین و عمر بالایش طرفداران زیادی دارد.