لوگو

کورکن دوکاره لوله 16 

همیشه برای لوله کشی آبیاری قطره ای. انتهای لوله باز می‌ماند وبهترین کار برای جلوگیری از هدررفت آب درون لوله از کورکن استفاده میکنیم کورکن های فروشگاه ژینکو پایپ یکی از کورکن هایی هست که به صورت دونوع میشه ازش استفاده کرد هم می‌شود به صورت عینکی هم انتهای لوله بافشار بسته شود.
کورکن دوکاره لوله 16