لوگو

چهارراه لوله 16 

در هنگام لوله کشی آبیاری قطره ای یه موقعه هایی نیاز هست. از 4 قسمت آبیاری انجام شود بهترین کار این هست از چهارراه استفاده شود.
چهارراه لوله 16
برچسب ها : چهارراه لوله 16